BusinessPerformanceConsulting helpt organisaties bij het optimaliseren van processen en bij het aanscherpen en realiseren van hun doelstellingen. Wij bieden ondersteuning (kennis, advies, leiding en begeleiding) om te komen tot meetbare doelstellingen en prestatie indicatoren. Voor het inrichten van een management dashboard kunnen wij een softwarematige oplossing leveren en implementeren. BusinessPerformanceConsulting is leverancier en implementatiepartner van 4Score Management Dashboard, de software om snel en eenvoudig een dashboard van uw organisatie in te richten, te beheren en te communiceren.
Daarnaast is BusinessPerformanceConsulting actief op het gebied van webdesign, bouwen van websites en beheer van diverse websites voor klanten.

Procesbeheersing
Procesbeheersing en prestatie indicatoren
Het beheersen van processen, procesmanagement, is gericht op het realiseren van de gestelde doelen. Dit is geen eenmalige actie. De dynamiek in de omgeving vereist een continue afstemming en afgestemd houden van de organisatie op gewijzigde omstandigheden. Prestatie Indicatoren vormen een essentiële schakel in het beheersen van processen. Door vergelijking met targetwaardes kan worden bijgestuurd waar dat nodig is. Lees verder... 
Prestaties beheersen en verbeteren
Wilt u de balanced Scorecard implementeren? wellicht het INK-model, of prestatie indicatoren? Benchmarking, continu verbeteren ...
Of wilt u uw doelstellingen aanscherpen én realiseren?! Lees verder... 
Prestaties beheersen en communiceren met 4SCORE
4SCORE is een hulpmiddel voor prestatiemanagement en is tevens geschikt om het toepassen van de Balanced Scorecard te ondersteunen. Overzichtelijk weergeven en communiceren van prestatie indicatoren is een essentiële factor in de beheersing van een organisatie en de processen die zich daarbinnen afspelen. Lees verder... 
Benchmarking, een versterking van proces- en prestatie management
Benchmarking is een continu en systematisch proces van het vergelijken van prestaties van organisaties, functies of processen, ten opzichte van de "beste in de wereld", met als doel het evenaren, of zelfs verbeteren van dit prestatieniveau. Benchmarking kan inzicht geven in de prestaties van tegenstanders, concurrenten. Lees verder... 

Succesvol verbeteren
Niet aan het gras trekken s.v.p....
Een overzicht, weergegeven in een matrix, van succesfactoren voor verbeterprojecten, gebaseerd op de afstudeerscriptie "Niet aan het gras trekken s.v.p." - Succesfactoren voor afdelingsoverschrijdende verbeterprojecten binnen bedrijfsorganisaties. Lees verder... 


Knelpuntenmanagement
Knelpuntenmanagement is de Nederlandse "vertaling" van de Theory of Constraints (TOC), ontwikkeld door Eliyahu M. Goldratt. De doelstelling van TOC is het inzetten en doorzetten van een proces van voortdurend verbeteren (POOGI, process of ongoing improvement). Uitgangspunt daarbij is het concept van de zwakste schakel in een keten van afhankelijke activiteiten. Een ketting kun je alleen versterken door de zwakste schakel te versterken. Lees verder... 

Webdesign & Beheer
BPC Webdesign & Beheer is actief op het gebied van webdesign en beheert voor diverse klanten de, veelal door ons gebouwde, website.
Portfolio...